Данни на компанията:
RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de

Директори:
Heinz Röder
Rolf Schulz
Jan Hähnel
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Patric Zickgraf

Регистрация в съда:
Commercial Friedberg HRB 8511

Номер по ДДС:
DE 320 331 002

Данъчен идентификационен номер:
020 242 71320

Отговорно лице за съдържанието на уебсайтаMr Giles Hill.